28.díl a 29.díl

22.07.2012 17:35

Ibrahim chce, aby se Hurrem poklonila všem sultánkám a políbila lem jejich šatů. To by pro Hurrem nebyl až takový problém, ale když Ibrahim zmíní Mahidevran, Hurrem se nedokáže té ženě podvolit a přiznat, že ona je mnohem míň než její sokyně. Ibrahima pošla s ,,prázdnou" a odmítnutím, ale již velmi brzy začne o své vůli pochybovat.

Mahidevran má ale také pochyby, když je u Hátidže. Zjistí, že Gulfem si sultán zavolal, ale její žárlivost není tak hrozná, a tak se snaží vypadat tak, jako že jí to tolik nezajímá. Sulejman si Gulfem zavolal, neboť se chtěl někomu vyříkat ze svých pocitů. Mahidevran se jí ihned po jejím příchodu za Hátidže začne vyptávat na to, co tam dělala.

Hátidže chce dodržet svůj slib a postarat se o malinkého Mehmeda, ale když přijde za kojnou k princi, zjistí, ře stále jenom pláče a není k utišení. Jeho stav je vážný, vůbec nejí a nechce pít ani spát od té doby co jeho matka Hurrem odešla do vyhnanství. Hátidže je také velmi smutná a malého dítěte se jí zželí. Učiní tedy krok, který Valide velmi rozzuří, vezme dítě do starého paláce k jeho matce. Hurrem se objeví na ústech úsměv, když uvidí Hátidže a štěstím málem neudrží slzy, když spatří a vezme do své mateřské náruče již šťastného Mehmeda.

Hurrem trápí pocit, že se rozhodla špatně, když ji Ibrahim chtěl pomoci dostat se zpět do paláce. Nemůže spát kvůli špatným snům, kde ona není sultánovou oblíbenkyní, ale její smaragdový prsten sultán daroval Mahidevran. Musí se přemoci a překonat svou pýchu a důstojnost. Odjede tedy do paláce se svými služebnými a Myhrimach a slíbí Ibrahimovi, že udělá vše co chce. To také udělá a na obličejích všech přítomných se objeví zděšení, kromě sultána. Ten se nedokáže více potěšit, když spatří svou milenku zpět ve svém paláci a opětuje jí její krásný úsměv. Hátidže i malý princ Mehmed mají tváře pro úsměv, jejich milovaná přítelkyně a matka se vrací jako důstojná paní a Nigar kalfa se také pousměje, i když Mahidevran se nenechá ošálit tím, že ji Hurrem políbila lem šatů. Považuje ji totiž za zmiji a nehodlá uvěřit jejímu pokusnému kroku. Naopak na Valide zabral Hurremin slib Mahidevran, že její chování k ní se už nebude opakovat a ona se omlouvá.

Sádika již chce svůj úkol splnit a dostane dýku, která má proklát sultánovo srdce, až se k němu dostane Sádika na halvet.

Hurrem se Nigar kalfě svěří, že chce, aby se jednoho ostatní ženy poklonily jí a všechno bylo jenom a jenom podle ní. Navíc také touží po sultánovi a chce, aby za ní přišel. Bohužel ji Nigařina slova zklamou. Není možné, aby sultán přišel. Dnes je posvátný čtvrtek a on má být se svou ženou Mahidevran, která je také ve velmi špatném rozpoložení. Necítí se vůbec dobře, ale nehodlá nechat svou sokyni se sultánem, a tak se vydá k sultánově komnatě, dke zjistí, že vní její muž není. Ještě víc ji ale zasáhne, jakmile jí sdělí, že šel k Hurrem sultan. Ta se smířila s tím, že dnes s ní noc nestráví a aniž by se otočila, začne mluvit na člověka, stojícího u jejich dveří, jako na Gylnyhal. Když se však otočí spatří sultána, usmívajícího se a šťastného.

Zatímco se Mahidevran svěřuje Ibrahimovi v jaké situaci se zase objevila kvůli Hurrem, Hurrem líčí své pocity sultánovi, a nakonec se oba nechají oddat svým vášním a začnou se vášnivě líbat.

Valide také není spokojena s Hurreminým chováním a chce ji zkrotit a naučit jí tolerovat ostatní milenky sultána. Sádika se chce k sultánovi dostat do halvetu, a tak nahraje shození stolu jako nehodu. Zaimprovizuje skvěle a přivábí sultánův pohled i Validiny nápady. K jejímu štěstí, je zrovna Sádika adeptka na novou oblíbenkyni sultána Sulejmana. Avšak moc dobře ví, jak by Hurrem reagovala a snažila se tomu zabránit. Rozhodne se tedy, vytvořit mylné Hurreminy domněnky, že si ji Valide oblíbila a vezme ji s Hátidže na obhlídku Hátidžina a Ibrahimova nového domova, krásného paláce od sultána. Valide si i s Hátidže a Hurrem prohlížejí palác a uvnitř je ještě někdo, Leo. Ten ale zatím netuší, kdo za ním stojí.

Sádika se zaučuje od Sumbula, jak se správně chovat, až přijde k sultánovi. Políbit roucho a nedívat se mu do očí, dokus to sám nebude chtít. Sádika si také pod šaty na nohu přiváže dýky, která má splnit její poslání.

Nebít Mahidevraniné nepozornosti, byl by sultán mrtvý. Když Mahidevran hlídala s Gylšach Mehmeda, nedávaly pozor a on se dostal příliš blízko jezírku...