6.díl a 7.díl

28.06.2012 16:31

Drama, které se odehrálo na chodbě, když Hurrem odcházela od sultána, zastaví až přicházející Gylšach, jenž se snaží sultánku zmítající se hněvem, zastavit. Nigar kalfa informuje o té děsné pohromě Daye hatun a Sumbula, bavící se o Mahidevraniněm dítěti. Všichni jsou zděšení, a posledními zbytky naděje doufají, že alespoň její život není ohrožen.

Sultán se dozvídá o té zpravě, jež pohltila celou sultánskou rodinu. O tom, že se mu jeho druhé dítě nenarodí se dozvěděl od svého přítele Ibrahima. Ale jako každý se s osudem musí smířit.

Daye hatun netouží po problémech, a tak o Hurrem nikomu neřeknou. Do harému, kde se právě baví Maria s jinou konkubínou o tom, jak Hurrem dokáže být pro sultána tak přitažlivá, právě přijde Nigar kalfa, aby odešli a šli se učit do třídy. V té chvíli Sumbul přenese rychle Hurrem do jejího pokoje, kde se o ni musí postarat s Nigar kalfou.

Valide, která ještě neví o Mahidevran, ani o tom co provedla je ve své komnatě s Hátidže, která myslí stále a stále jen na Ibrahima. Vcházející Daye poví nejen o potratu, ale Valide řekne, že našli Hurrem zbitou na chodbě, a kdo to asi tak mohl udělat. I sultán k Mahidevran přijde do komnaty a snaží se ji utišit aspoň řečmi.I Valide s Hátidže. Ale i tak Valide musí připomenout to co provedla. ANi neví co tím způsobil , co když to sultán zjistí?

Mezitím se Hurrem pomalu uzdravuje, ale Marii už je to divné, jaktože se nevrátila, a tak se vyptává. Nigar kalfa to nechce říct a Ayše o tom nic neví, protože ji přestěhovali z komnaty, kterou měla s Hurrem.

Hurrem trápí noční můry o Mahidevran a když spatří svůj obličej v zrcadle, naprosto ji to vyvede z rovnováhy a její pláč nemá konce dokud nepřijde Daye se Sumbulem, snažíc se ji uklidnit. Navíc se Sumbul dozvídá od Ibrahima, že sultán opět čeká ve své komnatě na svoji oblíbenkyni. Ale Hurrem nehodlá přijít, protože je to nevhodné, nemůže. Jako konkubína si však nic takového dovolit nemůže, odporovat, proto se nabroušený sultán rozhodl za ní dojít až k její komnatě. Nejdříve, snažíc se jí vyčíst její chybu, spatří její tvář, s modřinami a krvavými škrábanci. Rozhodně nemá v úmyslu jen tak přihlížet, a snažíc se zjistit, kdo za tím stojí, se dozvídá, že za to mlže jeho žena. Mahidevran sultan.

Pohár sultánovy trpělivosti přetekl a svými slovy Mahidevran dostal úplně k zemi. Zmítající se v pláči hnána smutkem a zároveň i vztekem a to všechno jenom kvůli Hurrem. Má se odstěhovat pryč od sultána a to i od svého jediného dítěte. I Válide je tím zaskočena.

Hurrem se zatím léčí díky lekařkám a i sultánově společnosti, která jí je velmi drahá. Možná by ji štvalo, že Mahidevran zůstala v paláci jenom díky Válide, která se za ni postavila.

V harému všichni srší závistí kdromě Marii, která naopak je ráda, že zrovna její přítelkyně je sultánovou oblíbenkyní. A když sultán pošle Hurrem dary, šaty a šperky, Hurrem je ukáže jen Marii, aby ji ostatní ještě více záviděli. Taky jako pomstu, že si ji nechtěli všímat. Hurrem ale udělá osudnou chybu, když se začne povyšovat ve své komnatě nad ostatní a tropí si žerty z Valide i Mahidevran. No, donese se to k Valide a ta nenávidějíc tu její pýchu má jasný plán. Odstranit Hurrem jednou pro vždy a chystá ji plán na svatbu, neboť sultán bude odjíždět na válečné tažení.

Poslední noci s Hurrem před výpravou Valide spřádá plán a Mahidevran proplakává noci. Jedinou její útěchou je jí syn a ona ho měla ztratit!

A tak se sultán loučí se svou rodinou. S Mahidevran však ne.

 A tak ve válce bojující sultán neví o plánu spřádaném na Hurrem.