Vztah Sulejmana a Hürrem znovu narušen, tentokrát krásnou Firuze, a kdo to vůbec je?

29.10.2012 13:37

Už je tomu docela dávno, co se Sulejman obrátil zády k Hürrem kvůli krásné Isabelle, jež se do něj později také zamilovala. Isabella byla pro Hürrem vůbec nejhorší sokyně, jako mohla mít, poněvadž byla výdržná, svérázná a navíc princezna, což ji stavělo teoreticky nad Hürrem. Když už Isabella zmizela, tak Hürrem neměla klid a musela si zvykat na chování ostatních členů dynastie vůči ní. Po dlouhých letech se však dokázala vyšvihnout nejvýš, kam mohla.

Krásný muž, vysoké postavení, spoustu nádherných šatů a loajalita služebnictva, to vše Hürrem měla, dokud se neobjevila Firuze. Přivezli ji na lodi, když ji našli ležet na jakémsi dřevě ve vodě. Dostala se do harému a celkem vycházela se všemi, až ji jednoho dne vybrali jako tanečnici pro Sulejmana. Okamžik, když sultán vyhodil šátek pro Firuze, se stal osudným. Další noc strávila Firuze se sultánem a Hürrem něco tušila. Každou noc si sultán užíval s jednou ženou, kterou ale Hürrem neznala a nevěděla, že je to právě Firuze. Hatice i Afife se snažily Firuze chránit, aby mohla chodit za sultánem a Hürrem byla zastavena na nějakou dobu. Zbavila se jedné otrokyně, na kterou se to většina lidí snažila svést, aby Firuze zůstala naživu.

 

 

 

Hürrem si tedy užívala krásné dny bez jakéhokoli podezření na nějakou další otrokyni a už vůbec ne na Firuze, která oddaně sloužila Mihrimah.

 

Když sultán odjel do války, poslal dopis, ale Hürrem si myslela, že je pouze pro ni. Četla si ho do té doby, dokud jí nedošlo, že sultánova milenka ještě žije a ten dopis je pro ni. Firuze však nebyla vůbec podezřelá.

Když nadešel sultánův návrat, přivítal se se všemi svými ženami, sestrou i dětmi a bylo na něm, se kterou ženou stráví noc. Pochopitelně si Hürrem i Firuze myslely, že si zavolá právě je, ale sultán se nemohl rozhodnout. Obě mu chyběly a nakonec se rozhodnul pro svou stálou lásku Hürrem. Firuze to velice ranilo, ale ta se k němu dostala další noc.

 

Firuze byla ale za pár dní volána na halvet k jinému muži a to k princi Mehmetovi, který nedávno dospěl. Firuze si samozřejmě myslela, že si ji zavolá sultán a zpráva o Mehmetovi ji málem položila. Odporovat však musela samotné Hürrem a k tomu udat důvody, což zapříčinilo Firuzein konec. Firuze tvrdila, že moc miluje Sulejmana a Hürrem jí pěkně vynadala, málem ji dokonce uškrtila.

Firuze však další a další noci trávila se Sulejmanem, což už bylo na Hürrem moc.

 

Talentované a krásné Firuze se chtěla už provždy zbavit. Pověřila loajální služebníky, aby Firuze zabili, zkrátka se jí nějak zbavili a tím pověřeným člověkem byl Rüstem pasa.